Mød os på facebook

Peaceful Powerful Help

Gratis fjernhealing til børn og voksne

Checkliste før tilmelding

  • Modtageren af healingen skal have givet lov til at være med. Du kan kun give lov på andres vegne, hvis du har ansvaret for modtageren. Som for eksempel i gruppen “Børn i knibe”
  • Man kan kun modtage healing i én gruppe af gangen.

Tilmelding til gruppen for Børn i knibe

Som noget nyt skal du vælge om det er første gang du modtager healing i denne gruppe eller om du skal genstartes. Har du tidligere modtaget healing men holdt en pause, anbefaler Vi at du vælger “Ny modtager”.

 

Vi sender dig en mail med påmindelse om genstart en til to uger før.

Børn lider af mange forskellige grunde. Marianne Lane har god erfaring med at hjælpe børn, som lider af overbelastning og stress af forskellige årsager. Børn lider både som følge af deres eget liv og de udfordringer de møder, som både kan være belastende på grund af en hård virkelighed, som de er i, men også kan være belastende på grund af sensibilitet og en overbelastet hverdag. Der er også rigtigt mange børn, der er født med overansvarlighed og for store indsigter, hvilket også er en stor belastning, der stresser og giver usammenhængende adfærd og dårlig trivsel.

Der er også en hel del børn lige nu, der åbner tidligt til kontakt til spirituelle kompetencer. Lever børnene i en virkelighed, hvor der er god støtte til at få disse åbninger på plads, så de passer til barnets modenhedsgrad, så kan åbningerne være en gave. Hos mange børn bliver det en blanding mellem en tilflugt, som hindrer dem i at blive tilpasset den reelle virkelighed, eller en egentlig byrde på grund af de indfølinger og erkendelser som de får. Indfølinger og erkendelser, som de ikke er modne til, og som de ikke kan håndtere.

Healingerne aflaster, stabiliserer og harmoniserer nervesystemet og bevidstheden i forhold til modenhedsgraden. Eventuelle spirituelle åbninger bliver ligeledes tilpasset fodfæste og modenhedsgrad hos det enkelte barn.

Forældre eller alternativt ansvarspersoner for børn i knibe, kan melde børnene til healing. Når børn er 16 år gamle, skal de selv bestemme, om de vil modtage healing.

Alle grupperne

Alvorligt syge og døende

Stress, angst og depression

Børn i knibe

Personer med opvågningsproblemer