Stress, angst og depression

Efter flere års arbejde med mennesker som lever med stress, angst og depression, har Marianne Lane erfaret, at det aldrig er nok med en enkeltstående healing. Heller ikke selvom den gentages med jævnlige mellemrum.

 Derfor har hun udviklet en metode, hvor der skabes en healing som følger modtageren i en periode på to måneder. Healingen består af en symfoni af healinger, som støtter aflastning af nervesystemet, stabilisering og fodfæste, en antænding af livsgnisten, kontakten til det højere selv og intuitionen samt en opfyldning af energi i alle lag af energisystemet. Healingerne hjælper systemet med at skifte fra en normaltilstand i overlevelsestilstand til en normaltilstand i trivselstilstand.

Det er erfaring for at healingerne virker godt og stabiliserende, samt hjælper modtagerne over i en rehabiliteringsfase, som over tid ender i en stabiliseringsfase og til sidst en frisættelsesfase indtil trivsel er opnået.
Mennesker som stadig er i den udløsende fase, og derfor er i en livssituation der stadig er belastende, vil opnå lettelse og støtte til at komme igennem fasen og finde nye veje i livet. Disse vil dog skulle flytte sig i livet inden de kan flyttes til rehabiliteringsfasen med healinger. Det er ofte nødvendigt med aktive ændringer i livet. Dette skal foregå, ud over healingerne, i eget regi.

Tilmelding til Gruppen for Stress, angst og depression

Modtager:


Kontaktperson:

Hvis forskellig fra modtager

Alle grupperne

Alvorligt syge og døende

Stress, angst og depression

Børn i knibe

Personer med opvågningsproblemer